Layout

Uit musys
Ga naar: navigatie, zoeken
 • Een pagina bewerken gaat met de knop bewerken bovenaan.
 • Een blauwe link duidt op een reeds bestaande pagina in de wiki.
 • Een rode link bestaat nog niet; als je er op klikt kun je deze aanmaken.
 • Om een andere tekst op te geven dan de naam van de pagina gebruik je de rechte streep (sluis-teken, pipe-teken, | ) binnen een link: [[naam van de link|zichtbare tekst]]
 • Je kunt een link naar een andere (bestaande of niet bestaande) pagina maken door er dubbele vierkante haken omheen te zetten [[nieuwe link]]
 • De eerste plek vooraan een regel heeft een bijzondere functie
  • een * vooraan geeft een puntgewijze opsomming
  • een # vooraan geeft een genummerde opsomming
  • een : vooraan doet de tekst inspringen
  • een ; vooraan maakt 'hangende' tekst totaan een dubbele punt
  • een spatie vooraan geeft de tekst weer in schrijfmachineschrift zonder regelovergangen in een andere achtergrond
  • vier mintekens achter elkaar geven een horizontale streep
 • Cursiveren doe je door twee enkele kwootjes aan weerszijden te zetten dus ''cursiveren''
 • Vetmaken doe je door drie enkele kwootjes aan weerszijden te zetten dus '''vetmaken'''
 • links naar een externe site kun je opgeven met de url zoals http://nl.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
 • met enkele vierkante haken en een omschrijvingstekst wordt dat [http://nl.wikipedia.org/wiki/MediaWiki MediaWiki] met als resultaat MediaWiki
 • Een lege regel start een nieuwe alinea
 • een nieuwe kop begin je met == vooraan de regel en afgesloten met ==
 • een nieuwe subkop begin je met === vooraan de regel en afgesloten met ===